Kült Vakfı
Kült Vakfı
Kült Vakfı

Kurumsal

GERİ DÖN

Kültür Toplum ve Aile (Kült) Vakfı, bir grup doktor, psikolog, avukat, iş adamı gibi pek çok meslekten gönüllülerin gayretleriyle Aralık 2011’de KÜLT Derneği olarak kurulmuş olup 15.07.2013 tarihin de faaliyetlerine Vakıf olarak devam etmektedir.

Vakıf, kültürel ve sosyal hayatın zenginleşmesine katkı sağlamak, sağlıklı birey ve güçlü toplum hedefi için araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çevre ve sağlık başlıkları altında araştırma geliştirme ve bilinçlendirme ve benzer konularda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Vakfın öncelikli misyonu, ülkemizin toplumsal ve bireysel boyutta gereksindiği demokratik, âdil ve eşitlikçi ortamın yaratılmasıdır. Bu misyon doğrultusunda uluslararası çapta akademik sempozyum ve yayınların hazırlanması ve ulusal farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır.

 

Kült'ün Temel Amaçları

Türkiye’nin geçmişten bugüne kurduğu kadim değerlerle çatışmadan üretilen tüm proje ve fikirleri hayata geçirmek,

Kamu ve özel sektörün tecrübe ve birikimini vakıf platformunda bir araya getirerek benzerine rastlanmamış yapı oluşturmak,

AB, UNICEF gibi uluslararası kurumlardan destek alarak, geliştirilen eğitim, sağlık, çevre, kültür projelerini hayata geçirmek.

Bireyden aileye, aileden topluma doğru genişleyen bir yaklaşımla toplumda birleştirici bir kültürü vurgulamaktır.