Kült Vakfı
Kült Vakfı
Kült Vakfı

Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi

GERİ DÖN
Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi

Anne Ölümlerinin (Maternal Mortalite) Önlenmesine Katkı Sağlamak Amacı ile Peripartum Kanamaya Bağlı Maternal Morbidite ve Mortalite Oranlarının Azaltılmasında Yetkin Hekim Varlığını Arttırmak.

 

 

Anne ölümlerinin %75’ini doğrudan nedenler oluşturmaktadır. Bu nedenler arasında %27.1 oranı ile obstetrik kanamalar en önde gelmektedir.

 

Gerekçemiz;

  • Anne ölümlerinin boyutu sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kalitesi bakımından çok yönlü bir kalkınma göstergesidir.
  • Bölgede uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış devlet hizmeti veren hekim sayısı fazladır.
  • Anne ölüm oranları doğu bölgelerimizde daha yüksek orandadır. Bundan dolayı cerrahi müdahaleyi hızlı ve kontrollü yapacak hekimlerin özellikle de hedef bölgede olması gerekmektedir. Projenin temel gerekçesi bu alanda eğitimli hekim sayısının arttırılmasıdır.