Kült Vakfı
Kült Vakfı
Kült Vakfı

“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin

GERİ DÖN
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin

Neden HAYATA BAĞLAN?

HAYATA BAĞLAN! Çünkü;

 • Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 1 milyon kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir.
 • Geride ailesinden bir üyenin ya da arkadaşının yasını tutan 5 ila 6 milyon kişi bırakmaktadır.
 • Her yıl, yaklaşık 15 ila 20 milyon kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirilmektedir.
 • Tüm dünyada gerçekleşen ölümler incelendiğinde intihar vakaları ilk on sırada, gençler arasındaki ölüm sebepleri incelendiğinde ise ilk üç sırada yer almaktadır.

 

HAYATA BAĞLAN! Çünkü;

 • İntihar oranları ülkemizde giderek artmaktadır.
 • Son 30 yılda intihar edenlerin sayısı yüzde 440 artış göstermiştir.
 • Son 10 yılda Türkiye’de toplam 25.000 kişi intihar sonucu kaybedilmiştir.
 • İntiharların büyük çoğunluğu 15-29 yaş grubundaki bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • İntihar vakalarının %20 sinin teşebbüsünü tekrarladığı veriler arasındadır.
 • Kişilerin intihar teşebbüsünde bulunmadan önce aile, yakın çevrelerinden veya profesyonel kurumlardan yardım talep ettikleri görülmüştür.

 

ULUSLARARASI İNTİHARI ÖNLEME ÇALIŞTAYI

ÇALIŞTAY ÖZETİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve KÜLT Vakfı’nın ortak olarak düzenledikleri Hayata Bağlan Projesi, İntiharları Önleme Hattı’nın ön hazırlığı olarak planlanan İntiharı Önleme Çalıştayı; 04 ve 05 Kasım 2017 tarihlerinde iki gün olarak İstanbul’da gerçekleşmiştir. Çalıştaya Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Güney Afrika ve Malezya’dan intihar önleme hatlarında yıllardır kurucu yönetici ve yönetici olarak çalışan tecrübeli uzmanlar konuşmacı olarak katılmıştır.

Dinleyici ve tartışmacı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanısıra BTK temsilcileri, psikiyatristler, psikologlar, avukatlar ve ilgili alanlarda çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler olmak üzere 35 uzman katılmıştır.

 

ÇALIŞTAY KARARLARI

İki günlük çalıştayın ardından aşağıdaki çerçevenin hazırlanması kabul edilmiştir.

 • Yapılacak çalışmanın sivil toplum örgütleri liderliğinde yapılması; hem halkın güvenini kazanmaya yardımcı olacak, hem de gönüllülerin yer almasını da kolaylaştıracaktır.  
 • Sistemin yürütücüsü ve sağlıklı bir şekilde işlemesinden sorumlu olan vakıf ve belediye olacaktır.
 • Ülke geneline yayılması arzu edilen projenin etkililiğini denetlemek ve olası sorun alanlarını tespit etmek üzere İstanbul ve Gaziantep illerinde pilot uygulama ile başlamasının verimli olacağı; öncelikle yerel poster, billboard, kısa mesaj yoluyla duyurulması, yerel kurumların bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Projenin etkililiği denetlendiğinde ve ülke geneline yayılması kararlaştırıldığında Kamu Spotu’nun yarar sağlayacağı görüşülmüştür.
 • İntiharı Önlemede Telefon Destek Hattı hizmeti sunan merkezlerde gizlilik ilkesi esastır. Bu merkezlerin yerlerinin gizli tutulması; sunulan hizmet bir telefon destek hattı hizmeti olduğundan (çalışanlar kendileri için bir takma ad kullanabilmektedir) ve çalışan personelin kendilerini güvende hissetmesi açısından önemlidir.
 • Çalışmada sunulacak desteğin kalıcılığı anlamında devam adımlarının atılmasını sağlamak amacıyla ilgili devlet kuruluşları ile ortak protokol imzalanmalı ve özellikle sağlık, aile, içişleri bakanlıkları ve diyanet işleri başkanlığının ilgili birimlerine devam adımları için yönlendirme yapılmalıdır.
 • Çalışmanın isminden verdiği hizmet anlaşılmalı ancak isimde hiçbir şekilde önleme, tedavi, terapi gibi bir ifadenin geçmemesine dikkat edilmelidir. İsmin bir vaat değil bir yardım teklifi içermesine hassasiyet gösterilmeli, isim konusunda gerekli görülmesi halinde iletişimcilerle ortak bir çalışma planlanmalıdır.
 • Çalışma uygulamalarına başlamadan mutlaka esas ve kriterler dünya örneklerinden de istifade ederek dikkatlice kurgulanmalı, adım adım bütün süreçlerin anlatıldığı elkitapları hazırlanmalıdır.
 • Çalışmanın uygulanmasından önceki süreçte hazırlanacak olan el kitabında mutlaka risk değerlendirmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler ve bu konuda bilinmesi gereken ölçme değerlendirme yöntemleri yer almalıdır.
 • Hedef kitle olarak intihar düşüncesi aklına gelen insanlar olmalı, destek, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri sistemli bir yapı ile sunulmalıdır. Arayanın 18 yaş altı ve/veya zihinsel problemi olan bireyler olabileceği varsayılarak ilgili gruplarla çalışma için gerekli olan iletişim becerileri konularında uzmanlardan ayrıca eğitim ve rehberlik alınması görüşülmüştür.
 • Yapı içerisinde psikoloji veya psikolojik danışmanlık rehberlik bölümü mezunlarının çalışmalarının uygun olduğu ancak mutlaka klinik ve adli süpervizörler sürecin içerisinde yer almaları görüşülmüştür. Çalışanlara verilecek temel eğitimin yanı sıra mutlaka düzenli gelişim eğitimleri de sunulmalıdır. Yine çalışanların psikolojik yıpranmalarına karşı düzenli rehabilitasyon imkanları sağlanmalıdır.
 • Çalışmanın denetlenmesi ve kontrolü için bir üst koordinasyon birimi ya da danışma kurulu oluşturulmasında fayda görülmüştür. Bu birimde ilgili bakanlıklardan uzmanlar yer alabilir.
 • Arama anonim olacağı için, takip yükümlülüğü olmadığından yasal sorumluluk yüklenilmeyecektir.
 • Konuşma kayıtlarının alınmasında vakit kaybına sebep olması, güven problemi oluşturması, hukuki sonuçlara yol açması gibi sebeplerden dolayı sorun oluşturacağı düşünülerek kayıt alınmaması planlanmıştır. Tanıtımlarda görüşmelerin kayıt altına alınmadığının vurgulanmasının, arayanın kendini daha güvende ve rahat hissedeceği düşünülerek vurgulanmasının verimli olacağı düşünülmüştür.
 • Aramalara cevap veren kişilerin konuşma esnasında doldurabilecekleri bir listede sosyo-demografik bilgiler yer almalı ve bunlar görüşme içerisinde görüşmeci tarafından doldurulmalı, görüşme sonunda da mutlaka görüşme notları (süreç, sonuçlar) görüşmeci tarafından yazılmalıdır. Görüşme başlangıcında alınacak risk değerlendirmesi ile “yüksek risk” tespit edilen görüşmeler acil medikal ve/veya acil emniyet destekleri için ilgili 4ULUSLARARASI İNTİHARI ÖNLEME ÇALIŞTAYI | 04 – 05 Kasım 2017 müdürlüklerle yapılacak protokollerle bildirilmelidir. Suç ve riskli durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapılmalı ancak bu durum hiçbir şekilde hiçbir yerde yer almamalı, ifade edilmemelidir.
 • Başlangıç için şu anda sadece telefon hattı üzerinden hizmet verilmelidir. Süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde diğer iletişim kanalları (çevrimiçi sohbet portalı vb.) da kullanılabilir.
 • Aramaların özellikle pilot uygulamada mutlaka ücretsiz olarak sunulması öngörülmüştür. Telefon operatörleri ile ücretsiz arama konusunda ortak çalışmalar yapılabileceği görüşülmüştür.
 • Her şehir için tek STK ve tek telefon hattı kullanımının verimliliği arttıracağı düşünülmüş; bu konuda çalışmak isteyen STK’larda olması gereken nitelikler tartışılmış ve “Kamuda benzer hatların kurulumu ile ilgili bir standart geliştirilmesi ve nitelikli STK seçimi konularında bakanlıkların kontrolünde bu tür hatların kurulması” kararlaştırılmıştır.
 • Çalıştayda ayrıca; intihar ve kullanılması gereken medya dili konusunda (intihar yönteminin söylenmesi, duygusal paylaşımlar vb. hususlar dikkate alınarak) editoryal farkındalık ve bilinçlendirme yapılması görüşülmüş; konunun önemine binaen intihar ve medya dili çalıştayı yapılmasının verimli olacağı kanaati oluşmuş ve/veya medya personeline yönelik bir rehber kılavuz hazırlanmasının verimli olacağı kararlaştırılmıştır.
 • Çevrimiçi web aramalarında intiharı özendirici web sitelerinin filtrelenmesi için savcılıkların bu konuda sorumluluk almaya teşviki noktasında KÜLT Vakfı olarak ihbar dilekçe örneğinin kamu yararına paylaşılması, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları ile iş birliği yapılması görüşülmüştür.
 • Çevrimiçi web aramalarında “İntihar” kelimesi arandığında; arama motorları ile anlaşma yapıp, pozitif mesaj yazacak bir sistem kurulabileceği; İntihara sürükleyen oyunlar konusunda da özel bir çalışma yapılması gerekliliği yine görüşülen konular arasındadır.

 

KATILIMCILAR

1.            KÜLT VAKFI Başkanı, Gülşen ÖZTÜRK

2.           Gaziantep Belediye Başkanı, Fatma ŞAHİN

3.           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı, Hakkı ÖZTÜRK

4.           Sağlık Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı, Dr. Şuayip BİRİNCİ

5.           Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü, Emre KAÇAR

6.           Sağlık Bakanlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı, Dr. Sertaç POLAT 

7.           Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürü, Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

8.          İstanbul Valiliği, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü, İbrahim TARI

9.           İstanbul Valiliği, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü, Kadir Ali SIRMALI

10.      İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürü, Fatih AY

11.        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü, Durmuş CAN 

12.      Sağlık Bakanlığı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatrist Rabia BİLİCİ

13.      Sağlık Bakanlığı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatrist Ferzan GIYNAŞ

14.      Sağlık Bakanlığı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatrist Merih ALTINTAŞ

15.       Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Doktor Hüseyin KOZANOĞLU

16.      Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Doktor Hüseyin KÜÇÜKALİ

17.       İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şube Müdürü, Nurol Şenel KELEŞ

18.      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Pendik Sosyal Hizmet Müdür Yard. Vekili Seda ÖZER 

19.      Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Avukat, Bahadır Aziz SAKİN

20.    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilişim Uzmanı, Levent GÖNENÇ

21.    İstanbul Valiliği, Kadıköy RAM Müdürü, Figen ŞAHİN

22.     Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Serdar TOLAY

23.     Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, M. Abdullah AKSOY

24.     Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kübra CİNKILINÇ

25.     Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hakan KANAÇ

26.     İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Prof. Dr. Ömer Mücahit ÖZTÜRK 

27.      Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Kemal SAYAR

28.     Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Asistanı, Cansun ŞAHİN

29.     Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Asistanı, Burcu SARICI

30.     İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ

31.      İstanbulMedeniyetÜniversitesi,SağlıkBilimleriFakülteDekanVekili,Prof.Dr. AyşeOKANLI 

32.     İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Psikoloji Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Işıl BİLİCAN

33.     İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Uzm. Dr. Ömer TURAN 

34.     Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi, Doç. Dr. Ali AYTEN

35.     Uludağ Üniversitesi, Anayasa Hukuku, Yard. Doç. Dr. Zeynep Burcu AKBABA

36.     Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Yard. Doç. Dr. Mehmet DİNÇ

37.      KÜLT VAKFI, Avukat, Fadime TAYCI

38.     KÜLT VAKFI, Avukat, Fatih KAYA

39.     KÜLT VAKFI, Proje Asistanı, Havvanur AKYOL

40.    KÜLT VAKFI, Uzm. Psk. Dan. Ayşenur DİNÇ

41.      Befrienders Worldwide (Güney Amerika), Stephanie PRETOURIOUS

42.     Befrienders Worldwide (Kanada), Brian Leslie MISHARA

43.     Befrienders Worldwide (Malezya), Florance SINNIAH

44.     IFOTES-Uluslararası Telefon Acil Servisleri Birliği (İtalya), Diana RUCLI

45.     Muslimisches Seelsorage Telefon (Almanya), Mustafa GENEL

46.     Samaritans (Birleşik Krallık), Daniel WHITBREAD

47.      Gaziantep İlçe Sağlık Müdür Yard., Dr. Selim TAŞDEMİR

 

“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin
“Hayata Bağlan” ... Çünkü Değer’sin, Çünkü Değerli’sin